SEN İSTEMEZ MİSİN

**SEN İSTEMEZ MİSİN**

Allahım güzel kulların gelmiş
Hep birden zorluğa göğüs germiş
Gayretini senin yoluna sermiş
Bu gayretleri kabul etmez misin

Bilirim bu lutfile tevfik senindir
Tevfiki ihsan eden keremindir
Bu kullar ki ya Rab hepsi senindir
Sen onları hoşnut etmez misin

Katmış evladı iyalini yanına
Bakmaz yakan güneş sıcağına
Alıp onu rahmetinin kucağına
İsteklerini ikram etmez misin

Kimisi ev ister kimisi evlad
Dünyayı kalplerinden çıkar at
Aşığın hep gönlündeki feryad
Sanadır sen onu söndürmez misin

Ne desem ki ulu Yezdan’ım sana
İşte kulların dua ediyor sana
Kerem çeşmini kapasanda bana
Bu aciz kullarına açıvermez misin

Kimisi siyah bunların kimisi beyaz
Hepsinin muradına kabulünü yaz
Benimse gönlümdeki ezeli niyaz
Seni isterim yoksa sen istemez misin

Ya Rab bu güzel kullar hürmetine
Bizleri de yaz o yüce rahmetine
İcabet edip geldim güzel davetine
Kapındayım içeri alıvermez misin

huveydimulhuda

Şimdi Paylaş...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir