YARİN İSMİNİ ANDIM

**YARİN İSMİNİ ANDIM**

Akarsunun kenarındayken
Birden yarin ismini andım
Onun lütfu keremini düşünürken
Gafil geçen her anıma yandım

Soluksuz düşüpte yarin yoluna
Bakmadan gereksiz sağına soluna
Giripte bir gerçek aşık koluna
Yare ereyim diye secdeye vardım

Hep ben o güzel yari düşlerim
Çok şey ister az amel işlerim
Hep böyle yarım benim işlerim
Aşıklar vardı ona ben yolda kaldım

Karınca misalidir bizim halimiz
Yolda olanı da sever yarimiz
Çok fazla olsa da şu günahımız
Tevbe ile yarin kapısını çaldım

huveydimulhuda

YARIM AŞIK

**YARIM AŞIK**

Şükürden aciz
Kulluğa na haiz
Günaha haris
Bir kulum işte

Hakk’ı seven
İslama gelen
Allaha giden
Bir yolum işte

Zikirdir ilacım
Sohbete hep açım
Tarikattır ağacım
Ona bir dalım işte

Mahabbettir aşım
Gözden akar yaşım
Aşk bilmeyen yarım
Bir Aşığım işte

Aşk kadehinden iç
Tavazu libası biç
Şeyhim olmadan bir hiç
Dervişim işte

huveydimulhuda

YARDIMIN OLMADAN

**YARDIMIN OLMADAN**

Herşeyden gizli batınsın El-Hak
Ama bir o kadar da Zahirsin Ayansın
O ağır yüce tecelline Ya Rabb
Yardımın olmadan kul nasıl dayansın

huveydimulhuda

YARDAN GELİR YARE GİDERİZ

**YARDAN GELİR YARE GİDERİZ**

Yar’dan gelir yine Yar’e gideriz
Onun için ne aşılmaz yolları teperiz
Bizim denilen her şeyden geçeriz
Veren O, alan O, bizim olan ne ki

Kaygısına kapılmadan dünyanın
Yolundan ayrılmadan Allahın
Sihrine takılmadan şu geçici malın
İkram edelim Hakk için zararı ne ki

En değerlin nedir diye sual etseler”
Rabbim diye birden söylemez mi diller
Hakk için verirken titrerse eller
O vakit dildeki sözün yararı ne ki

Dağlara baksalar hep anlatır
Taşlar, akan sular Hakkı dinletir
Şu kalpteki ateş aşığı inletir
Acaba yarin bize kararı ne ki

Eksiğine bakmasın diye istersin
Sen her aciz kula eksiktir dersin
Sordular mı birde koca bir ersin
Göğe çıkartmayan erliğin faydası ne ki

Şeyhim sultandır çok söylemez
Biz söyleriz ama kimse dinlemez
Gelen hep ondan fani anlamaz
O umman dostlar bizde ki ne ki

Akıl ver sen herkese kendini görme
Şeyhim de sonra da emrine girme
Herkese der gülünü Allaha derme
Sonra boş lafın sana katkısı ne ki

Hakk’a dır yolumuz kalbimiz ile
Dermana ereriz derdimiz ile
Tek dileğimiz olalım yarimiz ile
Yar’e ermeyen canın varlığı ne ki

huveydimulhuda

YAR SENİN AŞKIN

**YAR SENİN AŞKIN**

Yar senin aşkın beni benden alıktır
Muridin aşk deryalarına dalıktır
Bu hale bizi koyan yüce Halıktır
Ah deli gönlüm sana sana yanıktır

Şeyhimin meskenide lefke kıbrıstır
Ona giderde sesim sesim kısıktır
Irak oldu şeyhim ah canım yanıktır
Ol yarin aşkı beni benden alıktır

Anlarsa beni ancak bedevim anlar
Boş geçmiş ondan ayrı geçen zamanlar
Şeyhimin gözlerine bakanlar anlar
O gözler işte bizi bizden alanlar

Çok çeşmeler kapandı bizimki açık
Himmet çok burda dedi buna alışık
Nurla doldurdu bizi ol yüce ışık
Yandı gönüller oldu Sultana aşık

Ne desem de az gelir ol yüce zata
Derdim yok söz diyeyim ilmi zevata
Tahtı şeyhimin arştan uzar seraya
Şu hale gelmem yeter şeyhim isbata

Mürşidim benim Mevlanadır zamana
Halini anlar kulak veren kurana
Tek müridi ben olsam yetişir ona
Şeyhim mürşittir derdi Allah olana

Şeyhimin bakışları bize servettir
Herkese nasip olmayan bir devlettir
Ümmet dağıldı da yetmiş üç millettir
Tek sağlam gemi burda ehli sünnettir

Durmayalım gidelim yüce hazrete
O verir senin derdine bir reçete
Murşidim benim nur şaçar alemlere
Nur isteyen erler gelsin bu meydane

Hakkani kolundandır bizim yolumuz
Ne kırar kırırlırız budur örfümüz
Beri gel uzak kalma açık sözümüz
Nazım-ı Kıbrisi dir bizim şeyhimiz

huveydimulhuda

YAR GÜZELSE

**YAR GÜZELSE**

Sefası kalsın bütün hevası da
Altı üstü dünya değil mi bunun
Yar güzelse güzeldir cefası da
Hakk’ın kuluyuz ötesi varmı bunun

huveydimulhuda

YAR BİR KERE BAKTI MI

**YAR BİR KERE BAKTI MI**

Kanıma gaflet karışırsa eğer
İşte o zaman ben kanser olurum
Yoksa bütün virüsleri zerk etseler
Yar bir kere baktı mı şifa bulurum

huveydimulhuda

YANLIZ ONUN EMRİNDE

**YANLIZ ONUN EMRİNDE**

Şu dağları yaratana
Çaylardan su akıtana
Kalplere mahabbet katana
Dolu dolu kulluk yapalım
Yanlız onun emrinde olalım

huveydimulhuda

YANARSIN

**YANARSIN**

Tutma elimi dost tutma ki yanarsın
Bir gün kalbin hoş olur üç gün ağlarsın
Samimi değil isen burada ne yaparsın
Yari on gün bekler bir an görürsün
Hasretiyle yaşar aşkıyla ölürsün

huveydimulhuda

YANANLAR NEREDE

**YANANLAR NEREDE**

Her güzel şeyin sadece ismi kalmış
Gönül tahtında yarin yerini para almış
Dervişim diyenler bile dünya ya dalmış
Dostluğun kıymetini bilenler nerede

Yalan dolan tutmuş bütün cihanı
Beğenmez oldular Hakk’a kulluk yapanı
Kalbim temiz diyen aratmaz şeytanı
Allahın güzel kulları acep nerede

Namaz vaazı yapar namazı kılmaz
Namus cakası satar kendini örtmez
Kulluktan bıkar da günahtan yılmaz
Doğruyu görebilecek gözler nerede

Yemin edip sözler verir her defası
Lütuflar gönderir ona yüce Mevlası
Sözünden döner hep olmaz pervası
Verdiği sözde duranlar nerede

Karıştırmış gerçek ile serabı
Duyar ama hiç dinlemez kitabı
Hakkın gökten indirdiği şarabı
Gönlüyle içip kananlar nerede

Bir çiçeğe kıyamaz ne canlar yakar
Allah yoluna hep gönülsüz bakar
Kalbi aşka değil hep hevese akar
Yarin yolunu soranlar nerede

Şeytanın meclislerinden kaçamaz
Kanadı vardır ama bir türlü uçamaz
Yenik düşer nurlu kapıları açamaz
Hakka doğru kanat çırpanlar nerede

İhlas ile aşkın aşını yiyemez
Korkar tarikat libasını giyemez
Hakk’ın ismini her daim diyemez
Gönlünü aşka bananlar nerede

Hakk’ın istemediği yerlerde durur
Güneş görmez de günden güne kurur
Lafa gelince hep sevgiden dem vurur
Aşk bostanına konanlar nerede

Yardan başkasını söylerse dilim
Neye yarar o vakit kalpteki ilim
Hey ulu dağlar bana bir diyin
Allah aşkıyla yananlar nerede

huveydimulhuda