AĞLARIM

**AĞLARIM**

Akarsular içinde dağlara yaslanıp
Hakk’ı anar yüreğimi Hakk’la dağlarım
Şefaat Sultanının yoluna hizmette
Şeyhim gibi olamadım diye ağlarım

huveydimulhuda

AŞKTAN ANLAMADIĞI AYANDIR

**AŞKTAN ANLAMADIĞI AYANDIR**

Sadece bir gününü ayırmış yâre,
Bunların aşktan anlamadığı ayandır.
Dervişin neyi var ise hepsi Yâr’in,
Yâr’sız geçen her an ziyandır.

huveydimulhuda

AŞKIN KADEHİ

**AŞKIN KADEHİ**

Aşkın kadehini eline alan,
Nasıl durabilir bir vakit secdesiz?
Ol hazrete samimi sevdalı olan,
Dönmez yolundan kalsada kimsesiz,

huveydimulhuda

AŞKI SEÇİPTE

**AŞKI SEÇİPTE***

Dergahın yolunu unutunca derviş
Anla işte o an ahir zaman gelmiş
Edepsize herkes saygıyla yol vermiş
Edebi nede edep ehlini arayan yok

Dünyanın gözü kapalı düşmüş peşine
Allah yolu kimsenin gelmiyor işine
Gayretli kulluğu sayıyor boşuna
Bu ulu yolda yere sağlam basan yok

Yemek yemeden şükür aklına gelmez
Aldığı nefesin kıymetini bilmez
Hocasına ters gider nefsine gitmez
Gaflet derdine bir çare bulan yok

Söz söylersin ama kalbine gitmiyor
Hakk’tan gafil geçen anları bitmiyor
Binbir lütuf var üstünde yetmiyor
Şükürle Hakk’ın kapısını çalan yok

Şeytanın elini tutmuş bırakmaz
Her isteğini sunar nefsin hiç aratmaz
Dünyaya karartır gözü Hak için karartmaz
Mevla ya gönülden bağlı kalan yok

Yok yok dediler diye yoldan mı geçelim
Elmas sevilmiyor diye bakırı mı seçelim
Aşk şarabını içip kendimizden geçelim
Aşkı seçipte Hakk’ı bulamayan yok

huveydimulhuda

AŞKI MI BEKLERSİN

**AŞKI MI BEKLERSİN**

Yalan söyleme ye alışmış kalpten
Sana sıdk ile gelsin mi istersin
Na mahreme utanmadan açar kendini
Sen birde ondan aşkı mi beklersin

huveydimulhuda

AŞKA DÜŞEN

**AŞKA DÜŞEN**

Takıldım şu aşkın sert rüzgarına
Nereye savursa savursun beni
Saldım kendimi ben aşkın yeline
İsteyen akil desin ister deli

Akilleri gördüm leylayı bilmez
Seviyorum der ama canını vermez
Hak yolu görürde oraya girmez
Ne anlatırsan anlat hiç kar etmez

Her sakallıyı gördün de adam sanma
Yüz dört kitabi bildim dese de kanma
Her soruya cevap bulsanda onda
Şeytandan daha alimi bulunmaz

Ne bilirse bilsin haddini bilmez
Edep yoksa eğer beş para etmez
Dergahı ilahide kabul görmez
Dünya,onun aşığı olsa da ne fayda

Oku oku ama manası ne
Bu dünya var oldu esrarı ne
Aşk yoksa yaşamın anlamı ne
Okur Kuran’ı da bunu bulamaz

Yok kardeşim yok aşksız olmaz
Aşksız insana ilahi değer konmaz
Dünya onun olsa bir şeye saymaz
Aşka düşen maşuktan başkayı görmez

huveydimulhuda

AŞK İLE YAP

**AŞK İLE YAP**

Kim ne yaparsa yoldaş aşk ile yapsın
Aşk ile yapılan şüphesiz hep Hakka varır
Aşktan cüda velev melaike ameli kılsın
Yine menzile varamaz hep yolda kalır

huveydimulhuda

AŞK GELİNCE

**AŞK GELİNCE**

Gönülsüze bir sıra aşkı anlattım
Onu bile sözlerim sarhoş etti
Gönül ehli olan hoş insanlar
Aşkı bırakıpta nereye gitti

Bu dünya meşkalesi kardeş
Gerçekten bizi bizden etti
Dünya derdim değil diyenler
Dünya için yardan ayrılıp gitti

Binek lazım dedi bineği oldu
Evsiz olmaz dedi Hakk evi sundu
Sonra kalbine ne hevesler doldu
Hakkı isteği acep nereye gitti

İki dağ arasında bir su kenarı
Aklına bile gelmez dünya metaı
Aşka Eren’in olmaz hiçbir zararı
Aşk gelince dünya sevgisi gitti

huveydimulhuda

AŞK BAHRİNE DALDIM

**AŞK BAHRİNE DALDIM**

Şeyhimin yüce huzurunda durarak
Resulün o güzel yüzüne bakarak
Etrafında aşk ile pervane olarak
Hakkın o ulu divanına vardım

Denizler üzerinde yürümek nerde
Bırak bunları gönül huşu-a erde
Hiçbir şey gözüne olmasın perde
İhlasla yürü Haktan erişsin yardım

Resulü aşkla tavaf ettim dersem
Anlarsın beni eğer sende ersen
Ademe secde eden melekleri görsen
Yoksa onları sen müşrik mi saydın

Resulü görmezsem namazın tadı yok
Aşktan başka bu mananın bir adı yok
Buraya ermeyenin ihlasta yeri yok
Şeyhim ile o yüce huzura vardım

Kalp ummanı derin her yeri cevher
Daldıkça dalar nice hikmeti söyler
Ebediyyen bitmiyor kaynağı Kevser
Başkayı içemem bir kez tadını aldım

Karaya ak der de kendine yakıştırır
Her Aşığa müşrik yaftası yapıştırır
İmanına haset zehrini karıştırır
Kabul etmez desen edeyim yardım

Tenkit ile medh gitmez Hakk sarhoşuna
Söyleyen söylüyor da gereksiz, boşuna
Duymam diyorum sanır gitmez diye hoşuma
Sesin gelmiyor ben aşk bahrine daldım

huveydimulhuda

AŞIĞIN GÖZ YAŞI

**AŞIĞIN GÖZ YAŞI**

Yiğit isen sevdanın erisin sen
En büyük dertlerin yerisin sen
Herkes ölse de hep dirisin sen
Rüzgar eseceği yönü sana sorsun
Işığınla herkes Hak yolu bulsun

Günaha çıkan o kapıyı açma
Nefsinle yüzleş korkup kaçma
Etrafına sakın kötülük saçma
Namusun herkese örnek olsun
Sen Hakka giden en açık yolsun

Mazluma dua et zalimi bitir
Çalış artık İslam’ın devrini getir
İhlas yoluna azgın nefsini yatır
Sen değil düşmanın senden korksun
Aslansın çünkü sen Allaha kulsun

Dünya ile meşgul olup gaflete dalma
Sakın ha Seherde uyuyup kalma
Hakk sözü başkasını kalbine alma
Gönül bir tek yarin sesini duysun
Aşık aşk ile yarin emrine uysun

Sahte olan her şey gönlüne zarar
Az olsun öz olsun bunda kıl karar
Aşka eremeyen gönül neye yarar
İhlas ile yürü aşkın yoluna
Bak gör ne güzeller giriyor koluna

Yanlış yaparsan geç kenara da ağla
Hakkın huzurunda dur elini bağla
Günahlarını pişmanlık ateşiyle dağla
Aşığın göz yaşına melekler dayanmaz
Tevbe kapısı açık hep asla kapanmaz

huveydimulhuda